PHỐI CẢNH CĂN HỘ TECCO ELITE CITY

Các căn hộ Tecco Elite City được thiết kế tối ưu và sang trọng. Các căn hộ đều có cửa sổ và lô gia để đón gió và ánh sáng tự nhiên vào từng căn hộ.

Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Tecco hotline : 0338.817.989

Căn hộ 01

 

 

Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Tecco hotline : 0338.817.989

Căn hộ 02

 

 

Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Tecco hotline : 0338.817.989

Căn hộ 03, 04

 

 

Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Tecco hotline : 0338.817.989

Căn hộ 05, 06

 

 

Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Tecco hotline : 0338.817.989

Căn hộ 08

 

 

Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Tecco hotline : 0338.817.989

Căn hộ 09, 10

 

 

Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Tecco hotline : 0338.817.989

Căn hộ 11

 

 

Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Tecco hotline : 0338.817.989

Căn hộ 12

 

 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Tecco

Địa chỉ : Khu dân cư số 10 – Phường Thịnh Đán – TP. Thái Nguyên

Website : http://teccoelitecitythainguyen.com/
Điện thoại :    0338.817.989